Ritva Puolakka | 2015-12-01
Näytä kommentit

Olemme tulleet siihen tilanteeseen, jolloin yhteiskuntamme kulurakenteita on pakko muuttaa.
Emme pysty enää kovinkaan pitkään huolehtimaan sosiaaliturvastamme, koska hallitsematon massamaahanmuutto syö kansantalouttamme.
Yksi keino rakenteiden korjaamiseen on työeläkeindeksin korjaaminen.
Työeläkeindeksi oli alunperin sama kuin palkoissa, eli puhuttiin ansiotasoindeksistä.
Vuonna 1977 työeläkeindeksi muutettiin puoliväli-indeksiksi ja 1996 Lipposen 1. hallituksen aikaan se muutettiin taitetuksi indeksiksi.
Perusteluina oli, että eläkemenoja halutiin hillitä ja siksi niiden indeksiä pienennettiin suhteessa ansiotasoindeksiin.
Taitetun indeksin vaikutus on ollut niin suuri, että eläkkeiden kasvu on ollut lähes puolet vähemmän kuin palkkojen kehitys.
Tämä on ollut kovin lyhytnäköistä politiikkaa.
Sen on huomannut myös sen ajan päättäjiin kuulunut Sdp:n Kimmo Kiljunen, joka sittemmin on tullut katumapäälle ja kirjoittanut kirjan: Eläkeläisten taitettu itsetunto.
Kiljunen haluaa, että eläkeläisten indeksi korjataan sille tasolle, mitä se oli ennen taitettua indeksiä.
Kiljunen on oikealla tiellä.
Kun työeläkkeiden indeksi korjataan, sillä ei ole kuin myönteisiä vaikutuksia: eläkeläisten ostovoima paranee, verotulot lisääntyvät sekä asumis- ja toimeentulotukimenot vähenevät.
Miten tämä on sitten mahdollista toteuttaa? Se on mahdollista siten, että meillä on työeläkerahastoissa varallisuutta 183 miljardia euroa.
Tämä ei ole valtion rahaa, siksi työeläkkeiden indeksin korjaus ei vie laisinkaan yhteiskunnan varjoja.
Tämä pystyttäisiin hoitamaan eläkerahastojen korko- ja sijoitustuotoilla, joten pääomaan ei edes tarvitsisi koskea, joten se jäisi kasvamaan korkoa tuleville eläkeläisille.
Indeksin korjauksen jälkeen, ostovoiman lisääntyessä, siitä hyötyisivät monet muutkin tahot.
Eläkeläiset voisivat käyttää enemmän palveluja itselleen.
Lisäksi terveyttä ja hyvinvointia edistäisi mahdollisuus hyvään ja terveelliseen ruokaan, teatterissa käyntiin, pieniin lomamatkoihin ja niin edelleen.
Minusta on erittäin hienoa, että Kimmo Kiljunen on huomannut tehneensä virheen aikoinaan ja nyt hän haluaa korjata sen.
Minusta tämä on kunniakasta suoraselkäisyyttä.
Tällä hetkellä on menossa kansalaisaloite ”Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi.”
Keräys jatkuu 24.3.2016 saakka ja kun se on saavuttanut 50 000 allekirjoitusta, se menee eduskunnan käsiteltäväksi.
Netissä aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1591.
Toivotaan, että aloite saa riittävän määrän kannatusta.
Silloin on mahdollisuus saada yksi taloutemme kulueristä korjattua ja samalla saada positiivista vaikutusta yhteiskunnan rattaiden pyörimiseen.

Ritva Puolakka
Oulu

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit