Kari Utoslahti | 2018-04-17
Näytä kommentit
  • 20461uutinen koiteli Oulun kaupunki haluaa lisätä Koitelin matkailullista vetovoimaa.

Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on vireillä toteuttajan haun valmistelu Koiteliin. Tarkoitus on hakea toteuttajaa Koitelissa
olevalle matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle.
Suunnittelualueen laajuus on noin 3 810 neliömetriä. Rakennusoikeutta siellä on noin 625 kerrosneliötä.
Hakuaika järjestetään 2. toukokuuta–31. heinäkuuta.
Hakuasia on esillä Oulun yhdyskuntalautakunnan tämänpäiväisessä kokouksessa.
Oulun kaupungin maanmittausinsinööri Kari Viik kertoo, että tähtäimessä on alueen palvelutason nostaminen luontoarvoja unohtamatta.
– Entistä paremmat kahvila- ja ravintolatilat sekä lisää yleisövessoja. Kahvila-ravintola voi toimia tarvittaessa juhlatilana tai tilausravintolana, hän mainitsee esimerkkeinä kehittämiskohteista.
Yhteistyön voimaa
Hakemusten arviointi tehdään yhdessä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä BusinessOulun asiantuntijoiden kanssa.
Keskiössä ovat toiminnallisen konseptin suhde kaupungin tavoitteisiin, maankäytön suunnitelman soveltuvuus alueelle, toteuttamistapa, vaiheistus ja aikataulu sekä hankkeen matkailullinen liiketoimintasuunnitelma ja investoinnin toteuttamisvarmuus.
Valittavalla toimijalla on mahdollisuus vuokrata joko koko suunnittelualue tai käyttösuunnitelmansa mukainen alue.
Kortteliin tullaan tekemään tonttijako suunnitelman pohjalta.
Vuokrasopimukseen kirjataan kahden vuoden rakentamisvelvoite ensimmäiselle vaiheelle. Hanke on mahdollista vaiheistaa.
Kuhinaa kesäisin
Uusi Oulun kaupungin matkailustrategian toimenpideohjelma 2018–2023 korostaa matkailuvetovoiman kasvattamisen merkitystä. Syitä
matkustaa Ouluun tulee vahvistaa ja saada lisää.
Koitelin maiseman erityisarvot perustuvat jokiuomien, koskien, saarien, rantojen ja luonnon erityispiirteisiin. Siellä arvioidaan vierailevan vuosittainnoin 80 000 kävijää.
Pääosa käynneistä ajoittuu kesäaikaan.
– Kävijät ovat luontohenkisiä ihmisiä. Koiteli on etenkin perheiden suosiossa, Kari Viik sanoo.
Koitelinkoski on Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 2013–2015 laatiman maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin mukaan maakunnallisesti arvokas alue sekä maisemallisesti että matkailullisesti.
Alueella on monipuolista kulttuuri- ja elinkeinohistoriaa ja alueen virkistystoimintaan liittyvät rakennelmat ovat luonteva osa historiallisesti kerroksellista kulttuuriympäristöä.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit