Marko Törmänen ja Tiina Kaattari | 2017-05-18
Näytä kommentit

Markku Eilola-Jokivirta kirjoitti pysäköinninvalvonnasta Oulussa (Forum24, 9.5.). Ydin oli se, että valvonta on riittämätöntä. Erityisenä kohteena oli uudistetut ajojärjestelyt Pakkahuoneenkadulla.
Kuten Eilola-Jokivirta kirjoittaa, pysäköinninvalvonnasta annetuin lain 10 §:n mukaan valvonnasta vastaa poliisi tai kunta/kaupunki omalla alueellaan.
Kaupunkialueella ensisijainen pysäköinnin valvontaviranomainen on Oulun pysäköinninvalvonta. Oulun poliisilaitos valvoo pysäköintiä yhtenä virkatehtävänä, kohdistaen sitä erityisesti liikenneturvallisuutta oleellisesti vaarantaviin paikkoihin. Oulun pysäköinninvalvonta suorittaa valvontaa päätyönään, mutta on selvää, että kaikkiin ongelmapaikkoihin ei voida reagoida yhtä aikaa.
On totta, että virheellistä pysäköintiä tapahtuu erittäin runsaasti, milloin jalkakäytäville, puistoihin, virheellisesti ajoradalle, pysäköintikieltoaluille tai kirjoituksessa esiin tuodulle pyöräkaistalle.
Pakkahuoneenkadun pyöräkaista otettiin kokeilukäyttöön viime kesän alussa. Samalla liikennejärjestelyjä muutettiin oleellisesti.
Nykyisin Pakkahuoneenkatu on kaksisuuntainen välillä Uusikatu–Rantakatu. Tosin kaksisuuntaisuus koskee muuta kuin moottoriajoneuvoliikennettä, lukuun ottamatta huoltoajoa ja Potnapekkaa. Erityisesti ongelmia aiheuttaa väli Uusikatu–Kirkkokatu. Osuudella tulee ajaa kuten muilla kaksisuuntaisilla ajoradoilla, ja pysäköinti on tällöin kielletty ajoradan vasempaan reunaan. Kieltoa on tehostettu erillisellä pysäköintikieltomerkillä.
Oululaiset tottuivat vuosien saatossa siihen, että mainittu kahden korttelin väli oli yksisuuntainen. Pyöräkaista aiheutti muutoksen ajosuuntiin, kun siitä tehtiin kaksisuuntainen pyöräilijöille.
Kaupunki merkitsi tieliikenneasetuksen mukaisin tiemerkinnöin kadun reunaan pyöräkaistan, joka on tarkoitettu pyöräilijöiden käyttöön torin suuntaan. Pyöräkaistalle ei ole omaa liikennemerkkiä.
Oman haasteensa kaistan merkinnälle asettavat mukulakivet. Talven jäljiltä keltainen merkintä on monin paikoin kulunut pois tai haalistunut. Kaupunki tulee lähiaikoina maalaamaan pyöräkaistan merkinnät uudestaan. Suunnitelmissa on, että jossain vaiheessa Pakkahuoneenkadun pyöräkaista merkitään kuten Hallituskadun pyöräkaistat eli selkeästi erottuvalla värillä.
Liikennemerkkiasettelu ja ajaminen tällä Pakkahuoneenkadun tieosuudella on kaikille haastavaa.
Opastus, neuvonta ja valvonta ovat ainoa ratkaisu, jolla asia voidaan saada kuntoon.
Oulun pysäköinninvalvonta ja Oulun poliisilaitos tekevät kyseiselle alueelle liikenteenvalvontaa, mukaan lukien pysäköinninvalvontaa, myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Meillä kaikilla oululaisilla on kesä aikaa opetella muuttuneet ajojärjestelyt, jotta ne ovat selvillä myös talven tullessa, jolloin pyöräkaistan merkinnät eivät ole nähtävissä. Silloinkaan katu ei muutu yksisuuntaiseksi.

Marko Törmänen, Oulun poliisilaitos
Tiina Kaattari, Oulun pysäköinninvalvonta

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit